GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KVKK

www.safeuv.net, kullanıcılarının e-ticaret internet sitesine alışveriş yapmak amacı ile

kayıt ettikleri bilgilerini gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

www.safeuv.net bilgilerinizi sizlerin onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz

konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt ve garanti eder.

www.safeuv.net kredi kartı işlemlerini ait hiç bir bilgi internet ortamında

saklanmayacaktır, dolayısı ile sitemizde alışveriş için kullanacağınız ödeme bilgileri

size ait olarak kalacaktır.

www.safeuv.net zaman zaman müşterilerine ve üyelerine yeni ürünlerini,

promosyonları, çeşitli indirimleri bildirebilir. Site üyesi olarak, her zaman için

bilgilendirilme opsiyonunu açık veya kapalı tutabilirsiniz.

Bu sitede kullanıcıya ait bilgilerin emniyeti için her türlü önlem alınmıştır. Kullanıcı

web sitesi aracılığıyla kredi kartı bilgisi verirken bu bilgi SSL teknolojisi ile şifrelenir.

Ödeme sayfası güvenli bir sayfadayken tarayıcı kilitlenir ve tarayıcınızda göreceğiniz

kilit resmi o anda güvenli bölgede olduğunuz gösterir. Güvenliğiniz için kredi kartı

bilgilerinizi hiçbir şekilde saklamaz ve dolayısıyla bu tür bilgileri üyelik bilgileri

çerçevesinde sormaz, istemez. Alışveriş esnasında www.safeuv.net çalışanları dâhil hiç

kimse kredi kartı bilgilerinizi göremez.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT, web sitelerimizi ziyaret eden değerli

ziyaretçilerimizin kişisel gizlilik haklarınıza saygı duymaktadır ve sitemizde

geçirdiğiniz zaman zarfında kişisel gizlilik haklarının korunmasını sağlamaya çalışır.

Bu Gizlilik Politikası hangi verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne yaptığımızı

anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi

uygulamalarımızla ilgili genel bilgiler vermektedir. Gizlilik Politikası bu Politikaya atıfta

bulunan web siteleri ve hizmetlerimiz için geçerlidir.

Bu siteyi kullanarak MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ ün Gizlilik Politikasını kabul

etmiş sayılmaktasınız. MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT her zaman bu politikada

değişiklik, ilave veya çıkartma yapma hakkını saklı tutar. Bu hüküm ve şartlarda

yapılan değişikliklerin ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu

değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

‘Gizlilik Politikası’ ve Gizlilik Bildirimi’ bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde

zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca

kararlaştırılmadıkça MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT ’e karşı bu hükümlere aykırı

hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize nasıl eriştiğinize (bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV

veya diğer yollar gibi) bakılmaksızın uygulanacaktır. Hizmetlerimizi her

kullandığınızda Gizlilik Politikası kabul edeceğiniz için, Gizlilik Politikasını dikkatli bir

şekilde okumanızı öneririz. Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul

etmemeniz halinde, Hizmetlerimizi kullanmamanızı öneririz.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun

davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi

zarara ilişkin taleplerden MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT ’in, bu web sitesindeki

her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve

kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Toplanan Bilgiler

Doğrudan sağladığınız bilgiler

Hesap veya profil oluşturmanıza izin veren bazı hizmetlerimiz. e-posta adresiniz,

teslimat adresiniz, telefon numaranız, ürün bilgileri, satın alma tarihi gibi gerekli

hesap bilgilerinizi vermenizi isteyebiliriz. Bazı hizmetlerimiz bilgileri iletmenize ve

diğer insanlarla paylaşmanıza olanak sağlamaktadır. Bu iletişim ve paylaşılan bilgiler

güvenli ve emniyetli şekilde yürütülecektir.

Bilgi Paylaşımı

Bilgilerinizi sizin onayınız olmadan üçüncü taraflara pazarlama ve ticari amaçlı olarak

paylaşmıyoruz. Bununla birlikte, bilgilerinizi aşağıdaki kanallarımız ile paylaşabiliriz:

● Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite

tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği

zorunluluklara uymak;

● MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ ün kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı

Sözleşmesi” ‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları

uygulamaya koymak amacıyla;

● Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir

araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep

edilmesi;

● Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri

olduğu haller,

● Bilgileriniz MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT iştirakleri arasında

paylaşılacaktır,

● Vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar,

● Şirket’in veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı

veya yatırımcıları,

● MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ ün ve müşterilerimizin haklarını, mallarını

veya güvenliklerini korumak,

● Onayınız ile ve Kendi Takdirinize Bağlı Olarak, Diğer Taraflar. İşbu Gizlilik

Politikasında açıklanan ifşa hallerine ek olarak, hakkınızdaki bilgileri üçüncü

taraflarla onayınız ile veya talep etmeniz halinde paylaşabiliriz.

Bilgi Güvenliği

Hizmetler ile ilgili olarak topladığımız bilgileri korumak için makul fiziksel ve teknik

tedbirleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, bilgilerinizi korumak için her

ne kadar makul tedbirler alsak da, hiçbir web sitesinin, İnternet iletiminin, bilgisayar

sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığını lütfen

unutmayınız.

MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ ün, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize

erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu

bilgileri gizli tutmak ve yukarıda belirtilen amaçlar dışında onayınız olmadan

kullanmamakla yükümlüdür.

Bilgilerin Saklanması

Sizinle ilgili bilgileri yalnızca toplanma amacı için gerekli olması veya her türlü

sözleşme veya yürürlükteki kanunlar tarafından zorunlu kılınması ölçüsünde

saklamak için tüm makul tedbirleri alıyoruz. Kanun icabı daha uzun bir saklama

süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi

işbu Gizlilik Politikasında özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre

boyunca saklayacağız.

Hizmetlerimiz ve Üçüncü Taraflar

Bilgisayar korsanlığı, siber saldırı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla

koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi

zararlardan dolayı MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT herhangi bir sorumluluk kabul

etmemektedir.

Hizmetlerimizle İlgili İçerik, Reklam veya İşlevsellik Sağlayan Üçüncü Taraflar

Bazı üçüncü taraflar reklam verebilirler veya kullanıcıların hangi reklamları

gördüklerinin, bu reklamları ne sıklıkla gördüklerinin ve söz konusu reklamlara ne

tepki verdiklerinin kaydını tutabilirler.

Web sitemiz hizmetler ile ilgili bazı materyalleri Facebook, Twitter, Google + ve

LinkedIn gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden başkalarıyla paylaşmanızı sağlıyoruz.

Bu üçüncü taraflar, çerezler, web işaretleri ve benzer teknolojilerin kullanımı yoluyla

dahil, hizmetleri kullanımınıza ilişkin bazı bilgiler toplayabilirler veya alabilirler ve bu

bilgiler zaman içinde toplanarak farklı web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden

toplanan bilgilerle birleştirilebilir.

Çerezler ve Algılama Teknolojileri

Biz ve Hizmetler ile ilgili içerik, reklam veya sair işlevsellikler sağlayan üçüncü taraflar

Hizmetlerimizin belli alanlarında çerezler, web İşaretçileri ve benzeri teknolojiler

kullanabiliriz.

Çerezler

Çerezler bilgisayarınızda, cep telefonunda veya sair cihazlarda bilgi saklayan küçük

dosyalardır. Cihazınıza çerez yerleştiren işletmenin sizi farklı web siteleri, hizmetler

ve/veya tarama oturumları üzerinden tanımasını sağlar. Çerezler birçok amaçla

kullanılabilir.

Örneğin:

● Çerezler oturum açma bilgilerinizi hatırlarlar, dolayısıyla bir hizmet üzerinde

her oturum açtığınızda aynı bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

● Çerezler ziyaretçilerin hangi sayfalara ve özelliklere erişim yaptıklarını ve bu

sayfalarda ne kadar zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olduklarından,

bizim ve üçüncü tarafların hizmetlerimizin hangi bölümlerinin en popüler

olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar. Bu tip bilgileri inceleyerek hizmetleri

daha iyi uyarlayabilir ve size daha gelişmiş bir deneyim sunabiliriz.

● Çerezler hizmetlere her erişim yaptığınızda karşınıza aynı reklamın çıkmaması

için bizim ve üçüncü tarafların hangi reklamları gördüğünüzü anlamamıza

yardımcı olurlar.

● Çerezler bizim ve üçüncü tarafların hizmetleri ve diğer web sitelerini ve

uygulamaları kullanımınızla ilgili bilgiler toplayarak size en doğru içerikleri ve

reklamları sunmamıza yardımcı olurlar.

● Hizmetlere erişmek için bir web tarayıcısı kullandığınızda, tarayıcınızı tüm

çerezleri kabul et, tüm çerezleri reddet veya çerez gönderildiğinde beni

bilgilendir şeklinde yapılandırabilirsiniz.

● Yine de bazı hizmetlerin çerez kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmış

olabileceklerini ve çerezleri etkisizleştirmenin bu Hizmetleri veya belli

bölümlerini kullanma becerinizi etkileyebileceğini unutmayınız.

Diğer Bilgi Saklama Öğeleri

Biz, bazı üçüncü taraflarla birlikte, Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak Yerel Paylaşımlı

Nesneler (Flaş Çerezler olarak da bilinirler) ve HTML5 yerel saklama gibi başka türde

yerel saklama teknolojileri de kullanabiliriz. Bu teknolojiler, cihazınızda saklanmaları

ve faaliyetleriniz ve tercihleriniz ile ilgili bazı bilgileri saklamak amacıyla

kullanabilmeleri açısından yukarıda açıklanan çerezlerle benzerlik gösterirler.

Bununla birlikte, bu teknolojiler standart çerezlere kıyasla cihazınızın farklı

bölümlerinden yararlanabildikleri için, standart tarama araçları ve ayarlarını

kullanarak onları kontrol edemeyebilirsiniz.

Algılama Öğeleri

Biz, bazı üçüncü taraflarla birlikte, cihazınızdaki bilgileri sunucuya ileten ve web

işaretçileri (veya “piksel etiketleri”) olarak bilinen teknolojileri de kullanabiliriz. web

işaretçileri çevrimiçi içerikler, videolar ve e-postalar içine gömülebilir ve bir

sunucunun cihazınızdaki belli tip bilgileri okumasını, belli bir içeriği veya özel bir

e-posta mesajını ne zaman görüntülediğinizi bilmesini ve web işaretçisini

görüntülediğiniz zamanı ve tarihi ve cihazınızın IP adresini belirlemesini sağlayabilir.

Bizler ve bazı üçüncü taraflar Hizmetlerimizin kullanımını analiz etmek ve (çerezlerle

bağlantılı olarak) sizi daha çok ilgilendirebilecek içerik ve reklamlar sağlamak dâhil

olmak üzere, web işaretlerini çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz.

Hizmetlerimize erişim sağlayarak ve hizmetlerimizi kullanarak, cihazlarınızda

çerezlerin, diğer yerel saklama teknolojilerinin, web işaretlerinin ve diğer bilgilerin

saklanmasına ve ayrıca söz konusu çerezlere, diğer yerel saklama teknolojilerine, web

işaretçilerine ve diğer bilgilere tarafımızca ve yukarıda belirtilen üçüncü taraflarca

erişim sağlanmasına onay veriyorsunuz. Bu sebeple gizlilik politikasının tarafınızca

dikkatle okunmasını tavsiye ederiz. Burada yazan bilgiler kapsamında yapılacak iş ve

işlemlere tarafınızca onay verilmiş olacağından MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ ün

herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

Bu formdaki kişisel verileriniz MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT tarafından KVK

Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak tamamen veya kısmen

otomatik yollarla, talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle

iletişim kurulabilmesi ile hizmet/mal sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz

konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’

ün iştirakleri, bağlı ortaklıkları, iş ortakları, üçüncü kişiler veya yetkili kamu kurum ve

kuruluşlarına aktarabilmektedir.

Aşağıdaki kutucuğu işaretlemeniz halinde ise kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı

olarak reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin

pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Bu

kapsamda tarafınıza ticari elektronik iletiler de gönderilebilecektir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki

taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.