SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. KAPSAM VE UYGULAMA

İşbu genel satış sözleşme şartları, www.safeuv.net adresi sahibi, Adalet Mah. Manas

Blv. 47 B 2809 Bayraklı/İZMİR adresinde kain MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT ile

ALICI arasında web sitesi (“Site”) üzerinden yapılacak satışlara ilişkin tüm teklifler ve

ürün (“Ürünler”) satın alımları için geçerlidir.

MERSİS No: 0614055187000016 Ticaret Sicil No: 156617 Telefon: +90 232 328 36 39

2. TARAFLAR

MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.

“ALICI”, MEKATRONİK TASARIM TAAHHÜT’ a ait bu sitede bulunan ürünlerden sipariş

vermek suretiyle satın alım yapmak isteyen 3. gerçek veya tüzel kişi ya da kişilerdir.

3. SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünler; tür, miktar, model, renk, adet, satış bedeli, ödeme şekli ve sair her tür detay

açısından, sitede belirtildiği gibidir. Satıcının işbu maddede bahsi geçen bilgi ve

detayları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın dilediği zaman dilediği şekilde

değiştirme ve/veya Sözleşme konusu olmaktan çıkarma hakkı saklı tutulmaktadır. Bu

hususta Alıcı, Satıcıdan herhangi bir tazminat ve/veya sair talepte bulunmayacağını

işbu Sözleşme ile peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4. TEKLİF, BİLGİLENDİRME VE KABUL

1. Bu sitede yer alan veya söz edilen tüm fiyatlar, teklif istekleri ve tanımlar

ürünlerin mevcut olmasına bağlıdır, bu veriler bir teklif niteliği taşımamaktadır

ve sipariş, Satıcı tarafından kabul edilmediği müddetçe önceden bildirilmeden

geri çekilebilir ve/veya değiştirilebilir.

2. Sitede yer alan tüm ürünlerin mevcut olması için Satıcı mümkün olan tüm

çabayı gösterecek olup buna rağmen, tüm ürünlerin stoklarda mevcut olduğu

veya siparişin gönderilmesinin ardından hemen temin/imal edileceği

varsayımında bulunulmayacaktır. Ürünün stokta bulunmama/temin

edilememe durumunda Alıcı tarafından ilgili ürün için ön ödeme yapıldı ise

yapılan ön ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir.

3. Alıcı tarafından gönderilen bir sipariş, bu sözleşme şartları çerçevesinde

Satıcının ürünlerini satın almak için verilmiş bir teklif olarak kabul edilir ve

Satıcının kabulüne bağlıdır.

4. Bu kabulden önce Satıcı sipariş için otomatik bir alındı e-postası oluşturulabilir.

Böylesi bir otomatik alındı e-postasının resmi bir sipariş kabulü anlamına

gelmeyeceğini, Satıcının her zaman için siparişin kabul edilmediğini bildirme

hakkı bulunduğunu taraflar kabul etmektedir.

5. Siparişin sevk edilmesi ile sipariş kabul edilmiş olur ve sözleşme tamamlanmış

olur.

6. Alıcı, belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme

şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup tam olarak anladığını ve bilgi

sahibi olduğunu; bu anlamda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan

eder.

5. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

Satıcı, sipariş kabulünden ve sevkiyattan önce her zaman indirimleri geri çekme

ve/veya ürün maliyetleri, taşıma, işçilik veya artan eklenen vergiler, gümrükler,

resimler, harçlar veya döviz kurlarındaki değişiklikler gibi maliyet arttıran faktörler

(sınırlama olmaksızın) ortaya çıktığında fiyatları gözden geçirme ve değişiklik yapma

hakkına sahiptir.

Alıcı tarafından satın alma siparişinin Satıcı’ya gönderildiği tarihte sitede belirtilen

ürün bedeli, vergiler, nakliye veya taşıma masrafları gibi masrafların da ALICI

tarafından ayrıca karşılanacağı kabul edilmiş sayılır.

Alıcı, sistem üzerindeki satın alma işlemini aşağıdaki ödeme şekillerinden biriyle

yapmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

● Geçerli bir kredi kartı,

● Geçerli bir banka kartı

Alıcı, kredi kartı ile ödeme seçeneğini tercih ettiği takdirde kredi kartının geçerliliği

onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını kabul eder.

Ödeme tam olarak yapılmadığı müddetçe sipariş onayı veyahut sevkiyat

gerçekleştirilmeyecektir.

6. TESLİMAT

1. İşbu Sözleşme konusu ürünün, Alıcı’ya teslim şekli, Satıcı tarafından Alıcı’nın

yazılı olarak bildireceği adrese kargo aracılığıyla gönderilmesidir. Alıcı, Satıcı

tarafından belirlenen teslim şeklini peşinen kabul ettiğini işbu Sözleşme ile

beyan ve taahhüt eder.

2. Sitede, herhangi bir sipariş alındısında, kabulde veya herhangi bir yerde

belirtilen teslimat zaman çizelgeleri/tarihleri yalnızca tahminidir. Sözleşme

konusu ürün, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, Alıcı’nın işbu Sözleşme

konusu ürünü satın almasından itibaren 5 iş gününü aşmamak koşulu ile her

bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde

açıklanan süre içinde; Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilecek adreste

kendisine veya yine yazılı olarak bilgilerini vereceği kişi veya kuruluşa teslim

edilir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim

edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden

dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

3. Satıcı, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme konusu

ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti

belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Satışa konu ürünün nakliye bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.

4. Sipariş verildikten sonra teslimat adresi değiştirilirse ortaya çıkacak ek

masraflar da ayrıca Alıcı tarafından karşılanacaktır.

5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ise bu sözleşmenin elektronik ortamda

Alıcı tarafından onaylanmış olması ve satış bedelinin, kendisine sunulacak

seçenekler arasından Alıcı’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması

şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında

iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini

Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine veya satış sözleşmesinde belirttiği

kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü; bahsi geçen durumun Satıcı

tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren 4 (dört) is günü içinde Satıcı’ya

göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

7. Satıcı, mücbir sebepler ve/veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın

kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve işbu maddede sayılmayan başkaca

beklenmeyen haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde veya hiç

teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı

sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya ürünün teslimini

teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

haklarından birini kullanabilir.

8. Bu sözleşme şartları uyarınca sevk edilen ürünlerin hasar görmüş olması

durumunda Alıcı sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini

talep edebilir.

7. CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının

kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya faks veya elektronik posta ile yazılı

bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş

olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen

ürünün Alıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası

aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ürün

bedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde

girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı

Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda

katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı

nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade

edilemeyecek ürünler, (kişiyle doğrudan teması gerektiren vb.) tek kullanımlık

ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve benzeri nitelikte

ürünler ile Alıcı tarafından ambalajı bozulmuş veya kullanılmış ürünler için ilgili cayma

hakkı kullanılamaz.

8. İADE VE DEĞİŞİM

Alıcı’ya, Satın almış olduğu ürünün kendisine hasarlı teslim edilmesi halinde teslimat

tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde e-posta yolu ile Satıcı ile iletişim kurduğu

takdirde kargo şirketi ile Satıcı’ya ulaştıracağı hatalı ürün Satıcı tarafından yenisi ile

değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hasarı Alıcı kullanımından oluşmuşsa veya ürün

kullanılmış veya orijinal ambalajı bozulmuşsa ürünün değişimi yapılmaz.

İade edilmek istenen ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile

gönderilir ise kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanacaktır. Diğer durumlarda ise

kargo ücreti Alıcı’ya ait olacaktır. İade işlemlerinde ürün faturasının ibrazı zorunludur.

Faturasız herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

9. İPTAL

Satıcı’nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Satıcı stoğu bulunmayan ürünlerin

teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Alıcı hesabına iade

edebilir.

10. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Alıcılar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve

hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Alıcılar tarafından

iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya

sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli,

doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu

olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı

ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Alıcıların Satıcı tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla

kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Alıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması,

üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar

tamamen Alıcıların sorumluluğundadır. Alıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği,

saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki

tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Alıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya

uğrayabileceği zararlara istinaden Satıcı’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir

sorumluluğu doğmaz.

Alıcı diğer Alıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya

programlar göndermemeyi, Satıcı servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt

veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile Alıcı’nın rızası dahilinde olduğunu, Alıcı

bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun

tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği

zararlardan dolayı Satıcı’dan tazminat talep etmemeyi, Satıcı’dan izin almadan Satıcı

servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan, bu sözleşme kapsamındaki hak ve

yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Satıcı, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri Alıcılarına

gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması

konusunda tam yetkilidir.

Satıcı, Alıcı’nın onayı olmadan Satıcı bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, Alıcı’ya

yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Satıcı bünyesinde

bulunan Alıcı bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu

faaliyetleri bizzat yürütebilir.

Satıcı, sözleşmenin kurulması/ifası hukuki sebebine dayanarak, Alıcı’nın paylaşmış

olduğu ad/soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi bilgisini 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenme amacı için gerekli olan süre

kadar saklanmak üzere, Şirket’in kullanmakta olduğu bilişim sistemleri ve ilgili

birimleri aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,

işlemektedir ve aktarmaktadır. Alıcı, Satıcı tarafından Kanuna uyumlu olarak

yürütülen veri işleme faaliyetine ilişkin bilgilendirildiğini ve bu faaliyetin rızası

kapsamında gerçekleştirildiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma

Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadırlar.

Alıcı, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı altında Satıcı’ya herhangi bir uyuşmazlık

yöneltmeyeceğini veya Satıcı’yı herhangi bir şikayete konu etmeyeceğini kabul ve

beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yükümlülüğü kapsamındaki yükümlülükler, işbu

Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde yürürlükte kalmaya devam

edecektir.

Satıcı ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin

uygulamasında değişiklikleri yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya

yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için

sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi,

resim, Satıcı markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı,

elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar

yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin

ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal

koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin

alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere,

değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden

yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez,

sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir

internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai

sorumluluğu doğuracaktır.

Alıcılar, websitesi üzerinde yer alan ve Satıcı’ya ve diğer Alıcılara ait her türlü Fikri Sinai

Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Alıcı, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici

mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Alıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal

edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Satıcı’nın Alıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri

gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve

bu sebeple Satıcı’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Satıcı tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Alıcı Sözleşmesi ve

eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle

değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte

geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve

sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların

çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup İzmir Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici

Hakem Heyeti ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Sözleşme, Alıcı web sitesine giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte

kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Alıcı’nın

üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması

hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Satıcı, Alıcıların işbu Sözleşmeyi ve/veya, Web sitesi

içinde yer alan Alıcı’nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri

durumunda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Alıcılar fesih

sebebiyle, Satıcı’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle

yükümlü olacaktır.

Alıcı yukarıda belirtilen tüm satış koşullarını ve ön bilgilendirmeleri okuyarak kabul

etmiş olduğunu ve satın alma işlemini bu koşullarla yapmak istediğini kabul beyan ve

taahhüt eder.